Nyt om kredsen og datoer for kommende arrangementer

Kære alle,

Først og fremmest, så håber vi, at i nyder vinterferien.

Ved vores generalforsamling den 24. januar fik vi valgt en ny formand for kredsen. Det blev René Nørbjerg, der er gammel FDFer og far til Emil (pilt). Derudover fik vi også valgt Anja Barfod Persson ind. Anja er mor til Cecilia (tumling) og Laura (pusling). Irina Borodina, der er mor til Richard (pilt), blev valgt som revisor. Stor tak for jeres tilslutning. Tilsammen har vi nu et rigtig stærkt hold for FDF Karlebo, og vi glæder os til at komme i gang.

Kommende arrangementer for alle medlemmer:

  • 21. februar 18-20.30 – Fastelavn for ALLE (også forældre og søskende). Men alle skal være udklædt.
  • 16-18 marts – Kredsweekend i Høvelte
  • 17. april 17-30-20.00 – Hyttedag for både medlemmer, søskende og forældre
  • 21-22 april – Overnatning i hytten og salg af Lillebrorlodder
  • Uge 28 – Sommerlejr i Sverige (Puslinge, tumlinge og pilte skal på en kortere lejr, mens væbnere og seniorer skal afsted hele ugen. Mere info følger snarest).

Vi glæder os til at se ser på tirsdag, selvfølgelig i klædt jeres fine udklædning. Husk altid afbud.

Mange hilsner

Kredsledelsen, David og Jeanet