FDF Nivå aflyser al aktivitet

Kære medlemmer og forældre,

Som følge af corona-udviklingen aflyser FDF Nivå al aktivitet. Det betyder, at hotspot er aflyst i weekend, ledermøde, ugentlige møder og Nørdeweekend.

Som situationen er nu, så er næste mødeaktivitet den 31. marts. Men det kan ændre sig.

Vi holder Jer orienteret.

// Bestyrelsen