Politikker

Vi har i FDF Nivå valgt at offentlige gøre vores politikker til brug for alle, der har noget at gøre med FDF Nivå. Nedenstående politikker er nogle, vi har praktiseret igennem flere år og som vi løbende forholder os til. Politikkerne er vedtaget i samarbejde mellem bestyrelsen og lederstaben i FDF Nivå.

Mobilpolitik

Vi er sammen når vi er til FDF. Derfor har FDF Nivå valgt at indføre en mobilpolitik. Grundet en stigende tendens til mobilsnak, sjov, sms o.l.ign. ved møder og på lejre, er mobiler og andet elektronisk udstyr ikke velkomment til FDF. Dette er gældende for såvel lejre som ugentlige møder. Mobilen må gerne tages med til møderne, men de må ikke anvendes under mødet/lejren med mindre det er en del af programmet.
Leder og assistenter er dog undtaget grundet arrangementets afholdelse og deltagernes sikkerhed.

Kontakt IKKE dit barn direkte, når barnet er til FDF møde eller på lejr. Kontakt uden om den ansvarlige leder er meget uhensigtsmæssig, og det kan skabe unødige problemer. Der er altid oplyst mobil nr. på den ansvarlige leder ved arrangementer, og ellers kan de findes her på hjemmesiden.

Kontakter barnet forældrene direkte, opfordrer vi forældrene til at henvise barnet til at tale med en leder. Lederne er på stedet, og kan bedre danne sig et overblik over den pågældende situation. Forældrene er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte lederne, hvis situationen kræver det.

Husk: Lederne har ansvaret for børnene til FDF, og skal derfor også kunne kontrollere situationen.

Hjemve

Hjemve er en tilbagevendende situation på lejre – specielt når børnene er mindre eller nye i FDF. I FDF har vi mange års erfaringer med hjemvé, og vi har derfor også gode måder at tackle det på. FDF Nivå har derfor udarbejdet en folder om ‘Gode råd til hjemvé’ som udleveres. Deri findes særligt gode råd til barnets første lejre.

Samværspolitik

Fællesskab og et internt samvær mellem børn og voksne er noget af det særlige ved FDF.

Samværsreglerne er udarbejdet for at underbygge det gode forhold mellem voksen og børn, og for at kunne forbygge ethvert overgreb på børn og unge. Reglerne skal hjælpe til at beskytte og tage hensyn til det enkelte medlem og dennes personlige grænser, samt beskytte lederene i FDF mod uretmæssig mistanke.

Landsforbundets samværsregler, som gælder for alle arrangementer, hvor landsforbundet er arrangør (kurser, større lejre m.m.), kan ses på FDF.dk.

Samværsregler mellem børn og voksne, til møder og på ture og lejre

  • Der skal altid deltage min. to ledere/voksne på ture og lejre i FDF Nivå.
  • Der bør altid være to ledere tilstede i situationer, hvor voksne og børn sover i samme rum, eksempelvis på sovesalen, i bivuakken mv.
  • Det tilstræbes at være min. to ledere tilstede under afvikling af møder for børn og unge i FDF Nivå.

Intimsfæren i forhold til børnene

  • Der skal altid være to ledere tilstede ved situationer, hvor barnets intimsfære kan overskrides.
  • I tilfælde af, at intimsfæren har været overskredet skal forældrene informeres.

Forholdet mellem leder og barn mht. kæresterier

Private forhold mellem børn (u. 18 år) og ledere (o. 18 år) i FDF Nivå må ikke finde sted. Hvis kredsen bliver bekendt med, at et sådan forhold alligevel er opstået, skal både forældre og bestyrelse informeres så hurtigt som muligt således, at alle parter kan tage stilling til forholdet.

Opdeling af piger og drenge på sovesalene

Vi er opmærksomme på børns blufærdighed og tilstræber, at drenge og piger sover hver for sig, og at ledere ikke befinder sig på sovesalen for det modsatte af deres eget køn. Kan denne opdeling ikke lade sig gøre af praktiske årsager, skal der min. være to ledere tilstedet, og det bør tilstræbes, at de er af hvert sit køn.

Omsorgs- og tillidsforholdet mellem børn og voksne

Vi skal være vores tillids- og omsorgsforhold bevidst, så ovenstående ikke ødelægger forholdet mellem børn og voksne i FDF.

Indhentelse af børneattester

I henhold til lovgivningen og FDF’s vedtægter indhentes der børneattester fra Det Centrale Kriminalregister på alle personer over 18 år, der har kontakt med børn og unge under 18 år.
Der skal ligeledes indhentes børneattest for personer på 15 år eller derover, der har kontakt med børn og unge under 15 år.
Børneattesten skal indhentes på ny hvert 3. år.

Rygepolitik

Vi erkender, at ledere og seniorer er forbilleder for børn, og derfor er rygning totalt forbudt, så længe der er børn tilstede. Rygning er desuden forbudt indendørs i Lerhytten – også ved leder-bestyrelsesarrangementer.

Refusion af betalinger til arrangementer

Indbetalinger til arrangementer tilbagebetales som hovedregel ikke.
Ved lejre sker det desværre, at et barn bliver sygt og må hjemsendes. Det er desværre rigtig ærgerligt, men i sådanne tilfælde er pengene allerede brugt på materialer, husleje, forplejning mv.
Ved sygdom inden lejr, kan refusion eventuelt ske. Dette vurderes fra sag til sag og afhænger af tidspunktet for indberetningen af afbud.