Sponsor

Under udarbejdelse! Opdateres løbende.

Vil du være sponsor for FDF Karlebo?

Som noget nyt kan man nu bliver sponsor for FDF Karlebo, og hjælpe os med forsat at afvikle vores aktiviteter for børn og unge i Fredensborg Kommune.

Både virksomheder og privatpersoner kan blive sponsor for kredsen, og vi har udvikle et system som passer til begge typer af sponsorer.
Systemet har 8 niveauer hvor man giver et forudbestemt beløb og så giver vi nogle gaver retur som tak.
Når man donerer et beløb svarende til et givent niveau, får man gaven for dette niveau, samt for alle de lavere niveauer. Dvs. er man sponsor på niveau 5 (4.000 kr.), så får man gaverne for niveau  1, 2, 3, 4 og 5.
På den måde får man altid en gavene vi finder passende til det givende beløb. Man kan naturligvis altid afstå fra en at modtage en given gave.

Hvis der er noget du ikke får svar på på denne side, så kontakt sponsoransvarlig Rune Baszkiewicz, sponsor@fdfkarlebo.dk / mobil. 28577657.

Nedenfor er en tabel med de forskellige niveauer, og under tabellen er en uddybende beskrivelse af hvert niveau, samt nogle generelle præciseringer.

Niveau

1

2

3

4

5

6

7

8

Donation (kr.)

250

500

1.000

2.000

4.000

6.000

10.000

20.000

Takkebrev fra kredsen

X

X

X

X

X

X

X

X

Navn/Logo på hjemmeside

X

X

X

X

X

X

X

Navn/Logo i kredshus

X

X

X

X

X

X

Invitation til sponsorfest

X

X

X

X

X

Takkebrev i ramme

X

X

X

X

Særligt gruppefoto af kredsen

X

X

X

Afholdelse af fest
(lille version)

X

X

Afholdelse af fest
(stor version)

X

Niveau 1: Takkebrev fra kredsen
Man vil modtage et personligt takkebrev fra kredsen, med navn/logo og beløbsstørrelse.

Niveau 2: Navn/Logo på hjemmeside
Der laves en særlig sponsor-underside på kredsens hjemmeside, hvor sponsorene får et billede i en prædefineret størrelse (se nedenfor) med de højeste niveauer øverst. Der linkes direkte fra logoet til firmaets hjemmeside (Hovedsiden, med mindre andet ønskes). Brøkerne udfor de forskellige niveau beskriver logoet størrelse i forhold til sidebredden af hovedrammen. Højden må max være ¾ af bredten.
Niveau 2: ¼ sidebredde
Niveau 3-4: ⅓ sidebredde
Niveau 5-6: ½ sidebredde
Niveau 7-8: ¾ sidebredde

Niveau 3: Navn/Logo i kredshus
På et centralt sted i hytten ophænges samlet sponsorernes logoer og navn med nævnelse af sponsoratets størrelse. Jo højere niveau, jo mere centralt ophængning.
Niveau 3: A6-størrelse (14,9 cm x 10,5 cm)
Niveau 4: A5-størrelse (21,0 cm x 14,9 cm)
Niveau 5-6: A4-størrelse (29,7 cm x 21,0 cm)
Niveau 7-8 A3-størrelse (42,0 cm x 29,7 cm)
Man kan også få logoet/navnet ophængt stående (dvs. den korte side som bund)

Niveau 4: Invitation til sponsorfest
En gang om året vil 2 personer for hver sponsor fra niveau 4 og op, blive inviteret til en hyldestfest  i vores kredshus. Her vil vise og fortælle hvad vi har lavet i løbet af året, samt servere mad og drikke. Der vil også være mulighed for at prøve nogle af de aktiviteter vi udbyder for børnene, samt tale med repræsentanter for lederne og bestyrelsen.

Niveau 5: Takkebrev i ramme
Man får et personligt takkebrev i A4-størreslse med grafik og tekst hvori firmanavnet, logo og beløbet indgår og det leveres i en glasramme til ophængning.

Niveau 6: Gruppefoto af kredsen med firmalogo, bannere og/eller produkter
Der tages et gruppebillede af så mange medlemmer af kredsen som muligt, med firmaets logo og evt. bannere, roll-ups og/eller produkter. Sponsoren leverer det/de skilte/banner/produkter eller lignende, som ønskes afbilledet med kredsen – de leveres naturligvis tilbage. Hvis der ikke leveres noget, vil der blive afbilledet et hvidt skilt sammen med gruppen, hvorefter firmaetlogoet eller navnet vil blive indsat digitalt. Fotoet leveres i ramme med takketekst, samt en kort forklaring om sponsoratet, til ophængning.

Niveau 7+8: Afholdelse af firmafest
Kredsen arrangere en fest, skovtur eller lignende for de ansatte, evt. med familie, i firmaregi.
Her tænkes på julefrokost, påskefrokost, høstfest, sommerfest, skovtur, juletræsfest, firmaudflugt, teambuildingtur eller lignende (herefter bare omtalt som “festen”). Kredsen sørger for at arrangere festen og stiller med folk til at afvikle denne – firmaet betaler for mad, drikkervarer, lokaler, inventar og andre ting som kredsen ikke umiddelbart kan stille til rådighed. Inden festen planlægges, forlægger firmaet et budget for kredsen, så vi ved hvad vi kan arbejde med. Der laves også en forventningsafstemning for festens rammer og forløb. Hvilke aktiviteter der udbydes aftales mellem firmaet og kredsen.
Niveau 7: Op til 100 deltagere
Niveau 8: Op til 200 deltagere

Generelle vilkår
Man sponsorerer en sæson af gangen, og visning af sponsorerne på hjemmeside og kredsehus vil derfor kun ske i den sponsorerede sæson. Takkebrev og gruppefoto vil blive leveret inden for de første 3 måneder af sæsonen. Logoer på hjemmeside og i kredshus, vil blive ophængt ved sæsonstart, hvis aftalen er indgået inden sæsonstart. Ellers vil de blive indsat/ophængt så hurtigt som muligt.

Både firmaer og privatpersoner kan sponsore. Ved privatpersoner kan man selv definere hvad der skal vises af grafik eller billede på de steder hvor der er nævnt “logo”. Når der er nævnt “firma” i teksten gælder det selvfølgelig også enkeltpersoner eller familie der sponsorerer. Ved niveau 7 og 8 kan kredsen f.eks. arrangere en familefest i stedet for firmafest.

Bidraget er ikke fradragsberettiget for privatpersoner. FDF Karlebo har ikke en størrelse der gør vi kan godkendes som forening der kan modtage skattefrie gaver – Læs mere her.

Alle afbildninger sker i farver, med mindre andet ønskes.

Der indgås en skriftlig sponsoraftale og kredsen skal have modtaget pengene, før man kan modtage gaverne.
Man kan donere anonymt, dog skal bestyrelsen – eller dele heraf – vide hvem donor er. Hvis man ønsker at være anonym, kan man stadig blive nævnt på hjemmeside/i kredshus som “anonym giver”.

Hvis der er flere firmaer der sponsorer på samme niveau, vil de blive prioriteret/sorteret i den rækkefølge de har indgået kontrakt i.

Man kan selvfølgelig frasige sig hele eller enkelt dele af de gaver man får på det givne niveau, hvis man ikke ønsker at modtage dem. Man kan også vælge at få sendt gaven til en anden end en selv.

Vi begynder dette sponsorsystem for sæsonen 2014/2015